Äktenskapslöften

Att förnya sina äktenskapslöften är väldigt populärt i USA men vi är ganska ensamma om att erbjuda denna tjänst i Sverige. Genom en enkel cermoni med släkt och vänner kan man som äkta makar återigen lova att älska varandra i nöd och lust. Svenska kyrkan har även cermoni för detta. Hör med oss!